05.03.2020

PRACOVNÉ STRETNUTIE S PREZIDENTKOU EURÓPSKEJ FEDERÁCIE SPRIEVODCOV (FEG)

V poradí 15. Európske fórum cestovného ruchu, ktoré sa konalo 11. októbra v Bratislave, pritiahlo na Slovensko aj viacerých významných predstaviteľov profesijných zväzov a združení. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa pri tejto príležitosti stretla s prezidentkou Európskej federácie sprievodcov (FEG) Efi KALAMBOUKIDOU

Vzájomnú komunikáciu jednotlivých profesijných zväzov v členských krajinách EÚ, výmenu skúseností a poznatkov považujeme za prínosnú.
Efi KALAMBOUKIDOU je prezidentkou FEG od roku 2015.
Za SSSCR sa pracovného stretnutia zúčastnili predseda Marián Bilačič a tajomníčka Nóra Grančay.
Európska federácia sprievodcov (FEG) vytvára odbornú platformu pre diskusiu na rôzne témy a kolektívne presadzovanie profesijných záujmov kvalifikovaných sprievodcov.
SSSCR bola aktívnym členom FEG v období rokov 2005-2011 (2005-2006 pridružený člen a v rokoch 2007-2011 riadny člen FEG). V roku 2012 sa SSSCR rozhodla na základe zásadných názorovo-hodnotových rozdielov SSSCR a vtedajšieho vedenia FEG členstvo v FEG ukončiť.