05.03.2020

PODARILO SA = MINISMEROVNÍKY UŽ SLÚŽIA!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa svojimi aktívnymi podnetmi dlhodobo podieľa na systematickom zlepšovaní turistickej infraštruktúry. Najnovší prírastok je možné vidieť v uliciach Bratislavy.

Pred 15 rokmi sme rovnako spolupracovali s Magistrátom Bratislavy pri návrhu a plánovaní siete minismerovníkov (stĺpy s navigačnými šípkami).
Kto povedal A povie aj povestné B... Prax ukázala potrebu doplniť, rozšíriť a obnoviť jestvujúcu základnú sieť. A to najmä na kľúčových bodoch pešej zóny a v širšom centre mesta. Opakovane sme túto potrebu avizovali a navrhovali vhodné body. V roku 2016 sme v súčinnosti s Turistickým informačným centrom zrealizovali audit existujúcich navigačných prvkov mestského mobiliáru a podali sme podnet na jeho doplnenie. V roku 2018 vznikol akčný plán doplniť navigačné minismerovníky na 10 miestach v centre Bratislavy. A dnes už stoja!
Za podporu tejto myšlienky, v mene spokojných obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, SSSCR ďakuje:
Mestskej časti Staré mesto konkrétne exstarostovi pánovi Števčíkovi a pani Mešťaníkovej,
pani Mazúchovej z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu BTB
a pánovi Aláčovi a jeho teamu JCDecaux.