05.03.2020

OKTÓBER - ZAČÍNA TRADIČNÁ JESENNÁ SÉRIA DOŠKOĽOVACÍCH AKTIVÍT

Tak ako každoročne, aj teraz sú pre našich členov pripravené rozličné aktivity v rámci pravidelného doškoľovania.

Pripravili sme pestrú paletu prednášok, seminárov, vychádzok a exkurzii... Napríklad:

19-20. október = SKALICA-STRÁŽNICE (jedno/dvojdňové terénne cvičenie)

Viac informácii v rámci internej komunikácie