12.10.2020

NOVÝ PODCAST SSSCR

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu svojich členov pravidelne informuje o tom, čo je nové. Po vypuknutí Covid-19 sme, pôvodne interné vysielanie pre členov, začali adresovať aj širokej verejnostinár

Najnovší podcast sme nahrávali 9, októbra informujeme v ňom o najvýznamnjejších udalostiach týkajúcich sa života a práce sprievodcov. Mezi iným informujeme aj o kompenzačných opatreniach ktoré pripravujem rezort dopravy.
Podcast je možné nájsť na YOU TUBE: 09/10 2020 - PODCAST SSSCR