05.03.2020

NOVOU TAJOMNÍČKOU SSSCR SA STALA NÓRA GRANČAY

Predsedníctvo SSSCR na zasadnutí, ktoré sa 27. septembra 2016 konalo v Bratislave, kooptovalo v zmysle stanov za členku Predsedníctva SSSCR Ing. Nóru Grančay, PhD. a poverilo ju výkonom funkcie tajomníčky.

Nóra Grančay kandidovala za členku Predsedníctva SSSCR v novembri 2015 a na základe volebného výsledku sa umiestnila ako prvá náhradníčka. Predsedníctvo SSSCR pracuje teraz opäť v plnom zložení.