05.03.2020

MARIÁN BILAČIČ ZÍSKAL OCENENIE OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 2019

Pri príležitosti medzinárodného turistického veľtrhu SLOVAKIATOUR boli už tradične ocenené osobnosti ktoré sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj cestovného ruchu.

Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpád Érsek udelil Uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROKU 2019.
Ocenení boli:
PhDr. Eva Mazuchová - vedúca Turistického informačného centra v Bratislave
- za prínos v oblasti turisticko informačných centier
a
Mgr. Marián Bilačič - sprievodca cestovného ruchu,
- za prínos v oblasti štandardizácie systému prípravy, vzdelávania sprievodcov a ako neúnavný a zanietený prezentátor Slovenska.