05.03.2020

LANOVKOU NA SKALNATÉ PLESO BEZPLATNE!!!!!!!!

Dobrá vec sa podarila!
Po rokoch sľubov prišlo aj na skutky!<
Od 1. júna môžu cestovať sprievodcovia cestovného ruchu lanovkou na Skalnaté pleso bezplatne.

S radosťou oznamujeme všetkým kolegom a kolegyniam, že padlo definitívne rozhodnutie - sprievodcovia pocestujú teda bezplatne. Na základe viac ako polroka trvajúcich rozhovorov zabrali napokon pádne argumenty. Považujeme to za prirodzené, že každú skupinu návštevníkov našich Tatier sprevádza sprievodca a svetlo sveta uzrelo toto opatrenie:
Vďaka ústretovosti dopravcu bezplatne môžete zatiaľ cestovať kabínkovou lanovou dráhou Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso.
Aby sa zamedzilo zneužívaniu zliav a gratuít čiernymi sprievodcami z domova či zahraničia zavádzajú sa zatiaľ tieto podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy sprievodcov:
a. poskytovaná zľava sa týka výlučne sprievodcov pri výkone ich práce
b. nevyhnutnou podmienkou je, aby bolo hromadne zakúpených aspoň 20 lístkov (dopravca poskytne automaticky skupinovú zľavu 5-% zľavu z ceny cestovného)
c. sprievodca sa preukáže preukazom sprievodcu CR Slovenskej republiky
d. prepravca si pre kontrolno-štatistické účely poznačí základné údaje z preukazu sprievodcou CR

Tento model poskytovania bezplatnej prepravy je skúšobný. Bude vyhodnotený a prípadne upravený podľa požiadaviek bežnej praxe.
Za pomoc a podporu pri zavádzaní tohto progresívneho opatrenia aj touto cestou ešte raz ďakujeme členovi SSSCR, Ing. Michalovi Krolákovi zo Starého Smokovca..