24.05.2021

JÚN 2021 = ON-LINE ŠKOLENIE PRE SPRIEVODCOV - POST COVID PROTOKOL

Fenoménom dnešnej doby sa stáva certifikovaná služba. Celosvetová pandemická situácia si vyžaduje aplikovanie štandardizovaných postupov aj pri ochrane zdravia klientov a pracovníkov.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v spolupráci so Slovenským Červeným krížom pripravila začiatkom júna pre sprievodcov cestovného ruchu odborné školenie zamerané na získavanie a prehĺbenie vedomostí a zručností v postcovidovom období.
Partnerom podujatia je cestovná agentúra FLORATOUR sro.