05.03.2020

JARMILA MOLNÁROVÁ A ZDENKA PÁNISOVÁ SA VZDALI SVOJICH FUNKCII

Predsedníctvo SSSCR sa na svojom zasadnutí 7. apríla v Bratislave zaoberalo okrem iného aj žiadosťami členov predsedníctva SSSCR.

Na základe doručených žiadostí požiadali o uvoľnenie z funkcii v predsedníctve SSSCR a ako dôvod rezignácie uvádzajú:
Ing. Jarmila Molnárová (tajomníčka SSSCR) - osobné dôvody
Mgr. Zdenka Pánisová (zapisovateľka SSSCR)- názorový rozdiel

P-SSSCR rozhodnutie svojich členiek vzalo na vedomie a vyhovelo ich žiadosti o uvoľnenie z funkcii s okamžitou platnosťou.
Jarmila Molnárová i Zdenka Pánisová zostávajú naďalej členmi SSSCR.

Milá Jarmila a Zdenka!
I touto cestou Vám v mene všetkých členom SSSCR ďakujeme za Vašu doterajšiu prácu v P-SSSCR.

Predsedníctvo SSSCR