05.03.2020

IRENA KOŠÍRELOVÁ POŽIADALA O UVOĽNENIE Z FUNKCIE TAJOMNÍČKY SSSCR

Svoj zámer ukončiť pôsobenie vo funkcii tajomníčky SSSCR oznámila písomnou formou.

Predsedníctvo SSSCR a Kontrolná a revízna komisia SSSCR vzali toto rozhodnutie na vedomie a po prevzatí matriky členov žiadosti vyhovela. Irena Košírelová zostáva aj naďalej členkou SSSCR.
Touto cestou ďakujeme našej kolegyni za doterajšiu dlhoročnú aktívnu prácu v štruktúrach SSSCR.