05.03.2020

Doškoľovacie aktivity na január 2016

Radi by sme touto cestou avizovali ďalšie podujatia z nášho nového cyklu doškoľovacích aktivít.

12. január - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
- prehliadka objektov MZVaEZ - Palugyayov palác

vedúci exkurzie: Miroslav Musil


14. január - REGIONTOUR BRNO
- celodenná návšteva odborného veľtrhu cestovného ruchu
koordinátor akcie: Marián Bilačič


19. január - HISTÓRIA DIPLOMACIE *
- prednáška
prednáša: Miroslav Musil

* Miesto konania prednášok tak ako už tradične: Ústav manažmentu STU, Bratislava - Vazovova 5
(zelená budova vo dvore, 5. poschodie),

Viac informácii o podujatiach zasielame v rámci internej informačne zbernice

Prednášky a exkurzie sú exkluzívne len pre členov SSSCR


ĎALEJ PRE VÁS PRIPRAVUJEME (AJ MIMO BRATISLAVY!):
- TERÉNNE CVIČENIE LIPTOV
- PREDNÁŠKA - ARCHITEKTÚRA PRE SPRIEVODCOV
- PREDNÁŠKA - BOSORÁCTVO
- PREDNÁŠKA - CIRKEVNÉ RÁDY A REHOLE
(mb)