05.03.2020

Doškoľovacie aktivity na apríl 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatia z cyklu našich doškoľovacích aktivít pre sprievodcov.

KURZ PRVEJ POMOCI - kurz ukončený certifikátom
Realizujeme v spolupráci s Územným spolkom Slovenského červeného kríža Bratislava-mesto
Dátum a čas: streda, 01. apríl, 08:30 - 14:00 hod.
AKCIA S FINANČNOU SPOLUÚČASŤOU


SCHLOSSHOF/CARNUNTUM
SCHLOSSHOF - NOVÁ VÝSTAVA + OPRAŠOVAČKA => CERTIFIKÁCIA
CARNUNTUM - prehliadka
Dátum a čas: streda, 08.apríl, 09:30 - 16:30 hod.
AKCIA S FINANČNOU SPOLUÚČASŤOU


Viac informácii na prihlasovanie a internej komunikačnej zbernici SSSCR.

Prednášky a exkurzie sú exkluzívne len pre členov SSSCR.
Podmienkou účasti je uhradené členské na rok 2015