10.03.2020

Doškoľovacie aktivity MAREC - APRÍL 2020

SPRÁVA UPRAVENÁ 25/03 2020 S blížiacou sa jarou sa séria našich tradičných doškoľovacích podujatí presúva z posluchární viac do terénu. V rámci Akadémie Janky Pätoprstej sme pre našich členov pripravili viaceré prednášky a terénne cvičenia.

04. marec - AKO ZATRAKTÍVNIŤ VÝKLAD SPRIEVODCU
- aplikovaná prednáška (miesto konania: Bratislava)
prednáša: Marián Bilačič
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (4 body)

05. marec - CESTOVATEĽSKÉ KINO / LITVA A LOTYŠSKO
- zážitky a skúsenosti z putovania svetom (miesto konania:Bratislava)
pripravila: Mária Horníková
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (4 body)

*** PRESUNUTÉ NA JESEŇ 2020 *** KOŠICE - ZEPLÍN / TOKAJ
- trojdenné terénne cvičenie = Košice - Trebišov - Leles - Malý Horeš - Malá Tŕňa a mnoho iného
vedúci akcie: Marián Bilačič
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (10 bodov)

*** PRESUNUTÉ NA JESEŇ 2020 *** - PEZINOK - - terénne cvičenie
vedúci akcie: Peter Ronec a Marián Bilačič
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (6 body)

*** PRESUNUTÉ NA NESKORŠÍ TERMÍN *** - CESTOVATEĽSKÉ KINO / MALÉ ANTILY
- zážitky a skúsenosti z putovania svetom (miesto konania:Bratislava)
pripravil: Marcel Šmátrala
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (4 body)

*** PRESUNUTÉ NA NESKORŠÍ TERMÍN *** - CESTOVATEĽSKÉ KINO / SRÍ LANKA
- zážitky a skúsenosti z putovania svetom (miesto konania:Bratislava)
pripravil: Marcel Šmátrala
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (4 body)

*** PRESUNUTÉ NA NESKORŠÍ TERMÍN *** - MORAVSKÉ POLE 2 - ZÁMOK JEDENSPEIGEN
- poldenné terénne cvičenie = zámok Jedenspeigen
vedúci akcie: Mária Horníková a Marián Bilačič
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (4 body)

NA AKCIU BEZPROSTREDNE NADVÄZUJE JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR!!!
07. apríl (16:30 hod.), Bratislava - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

*** PRESUNUTÉ NA JESEŇ 2020 *** - MORAVSKÉ SLOVÁCKO
- dvojdenné terénne cvičenie = Mikulčice - Strážnice - Petrov-Plže- Baťov kanál - Velehrad - Modrá - Uherské Hradiště a veľa iného
vedúci akcie: Marián Bilačič
Modul v rámci cyklu KVALITA A KVALIFIKÁCIA (8 bodov)

Viac informácii o podujatiach zasielame v rámci internej informačne zbernice

Prednášky a exkurzie sú exkluzívne len pre členov SSSCR!

ĎALEJ PRE VÁS PRIPRAVUJEME NASLEDOVNÉ PODUJATIA (AJ MIMO BRATISLAVY!):
- PREDNÁŠKA - SPRIEVODCA V SVETE ZÁKONOV (marec)
- TERÉNNE CVIČENIE - HAINBURG an der Donau
- TERÉNNE CVIČENIE - BANSKÁ ŠTIAVNICA A SVÄTÝ ANTON (október)
- TERÉNNE CVIČENIE - ŽILINA - KYSUCE - ORAVA - TURIEC (jeseň)
- TERÉNNE CVIČENIE - PODKARPTSKÁ RUS - GALÍCIA
a veľa veľa ďalšieho...

(mb)