05.03.2020

BRATISLAVA: Kontrola výkonu sprievodcovskej činnosti na území Bratislavy.

Sprievodcovskú činnosť na území hlavného mesta SR Bratislavy môžu v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia /VZN/ číslo 1/1991 hlavného mesta SR vykonávať výlučne len držitelia preukazu a odznaku vlastivedného sprievodcu vydaného po splnení predpísaných podmienok prostredníctvom Bratislavskej informačnej služby /BIS/. Potiaľ teória ...

Je to však v praxi naozaj tak? Práve preto, aby bolo možné dať odpoveď na túto otázku, boli práve počas hlavnej turistickej sezóny, podotýkame že len v niekoľkých, a to celkom náhodne vybraných dňoch, vykonané viaceré kontrolné pochôdzky s cieľom zistiť ako je to s dodržiavaním ustanovení tohto VZN. A ich výsledok? Námatkové kontroly, aj tak potvrdili to, čo sa vlastne už aj na základe optického vnemu z ulíc Bratislavy, dalo očakávať.V sietiach kontrolórov uviazlo za pár hodín, počas ktorých sa kontroly vykonávali, viacero hriešnikov vykonávajúcich sprievodcovskú činnosť bez platného preukazu (a neboli to len cudzinci, ako by to bol niekto predpokladal!). Za porušenie VZN im boli udelené blokové pokuty.

Ak by bola kontrola výkonu sprievodcovskej činnosti v Bratislave realizovaná nepretržite, počet „pristihnutých“ porušiteľov VZN by v špičkovej sezóne mohol, za predpokladu pretrvávania takejto intenzity výkonu sprievodcovskej činnosti „na čierno“, odhadom dosahovať rádovo aj niekoľko desiatok mesačne! Kontroly budú pokračovať i naďalej.

Dá sa teda predpokladať, že k veľmi obdobnému výsledku by sme sa dopracovali aj pri kontrole osvedčení sprievodcov cestovného ruchu vykonávajúcich činnosť v turisticky exponovaných regiónoch Slovenska. Samozrejme len vtedy, ak by legislatívny nástroj umožňujúci takúto efektívnu kontrolu existoval...

A ešte jeden poznatok z ulíc Bratislavy ... Dovoľujeme si všetkým bratislavským vlastivedným sprievodcom ešte pripomenúť jednu z ich povinností, na ktorú akosi často zabúdajú. „Sprievodca je povinný byť počas výkonu svojej činnosti viditeľne označený odznakom.“
Prosím akceptujme ju!
Sprievodcovský odznak patrí predsa na klopu a nie do šuflíka...