05.03.2020

ALPE-DONAU-ADRIA - REGIONÁLNY MÍTING SPRIEVODCOV

V talianskom mestečku Grado sa v dňoch 10-11. januára koná odborná časť tradičného medzinárodného regionálneho stretnutia sprievodcov s názvom Alpy-Dunaj-Jadran. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa tento rok na podujatí predstaví po prvýkrát.

Ústrednou témou odbornej časti programu je UDRŽATEĽNÝ CESTOVNÝ RUCH.
K téme odznejú dve nosné prednášky: OCHRANA PRÍRODY V OBLASTI MIRAMARE a DOMÁCE OBYVATEĽSTVO - KĽÚČOVÝ FAKTOR PRE UDRŽATEĽNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU.
Predseda SSSCR Marián Bilačič vystúpi, ako regionálny reprezentant Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA), s príspevkom CESTOVNÝ RUCH SA MENÍ - AKO NA TO REAGUJÚ SPRIEVODCOVIA?.