05.03.2020

7. APRÍL 2016 = KONALO SA JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Na prahu novej turistickej sezóny sa v Bratislave konalo tradičné jarné stretnutie sprievodcov. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu vznikla v apríli 2003 a tak sme oslávili naše hranaté jubileum. Hovorí sa, že najťažších je práve tých prvých 13 rokov, a tak sme dnes spoločne smelo vykročili do ďalšej trinásťročnice...

Jarné stretnutie sprievodcov (JaSS) Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu nadväzovalo priamo na terénne cvičenie (akreditáciu) na zámkoch Niederweiden a Schlosshof.
V rámci JaSS boli členom premiérovo predstavené viaceré novinky a projekty:
- Štartujeme Certifikačný systém sprievodcov cestovného ruchu KVALITA A KVALIFIKÁCIA, ktorý je najrozsiahlejším projektom v histórii SSSCR .
- V spolupráci s Asociace průvodců Českej republiky AP ČR rozbiehame dva spoločné dlhodobé projekty zamerané na prehĺbenie spolupráce v oblasti ďalšieho vzdelávania a podnikania v priestore Strednej Európy.
- Oficiálne bola predstavená sada reprezentačných predmetov a promoprvkov s logami SSSCR v štýle našej korporátnej identity.
Viac informácii priebežne.