06.10.2020

6. OKTÓBER 2020 - PRACOVNÉ STRETNUTIE NA MINISTERSTVE DOPRAVY A VÝSTAVBY

Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia s štátnou tajomníčkou MDV Katarínou Brunckovou a generálnym riaditeľom sekcie CR Radúzom Dulom.

Stretnutiu dominovala téma dopad Covid-u19 - prepad dopytu o služby sprievodcov a možné riešenia ťaživej situácie formou štátnej pomoci. Rovnako sme otvorili aj všetky zásadne témy týkajúce sa našej práce počínajúc odbornou prípravou sprievodcov a free tour končiac. Za SSSCR sa stretnutia zúčastnili predseda Marián Bilačič a podpredseda Juraj Berdis.