05.07.2020

6. JÚL 2020 - ROKOVANIE NA PôDE MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY

Na pôde Ministerstva dopravy a výstavby sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny pre riešenie dopadov pandémie na odvetvia cestovného ruchu

Témou stretnutia pracovnej skupiny bude výmena informácií, vyhodnotenie dopadov pandémie na sektor cestovného ruchu a informácie o prijatých medzinárodných opatreniach.
SSSCR budú na stretnutí zastupovať podpredsedníčka SSSCR Petra Kasanová a predseda SSSCR Marián BIlačič.