02.03.2021

4.-6. MAREC 2021 - VIRTUÁLNA SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV WFTGA

Nakoľko terajšia situácia neumožňuje realizáciu prezenčných podujatí, Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov WFTGA pristúpila k realizácii konferencie vo virtuálnom formáte

XIX. Svetová konferencia sa mala pôvodne konať začiatkom februára 2021 v metropole srbskej Vojvodiny Novi Sad. Jej konanie bolo preložené na február 2022. WFTGA však pre svoju činnosť potrebuje prijímať aj rozhodnutia v otázkach o ktorých môžu hlasovať výhradne delegáti členských krajín.
A tak sa pre podujatie WFTGA v týchto rozmeroch, vôbec prvýkrát v histórii, využije virtuálny formát.

Podujatie je (s výnimkou zasadnutia delegátov) prístupné pre všetkých sprievodcov ktorí majú záujem zúčastniť sa odborného sprievodného programu.

ROKOVACÍM JAZYKOM PODUJATIA JE ANGLIČTINA

---> PROGRAM VIRTUÁLNEJ SVETOVEJ KONFERENCIE WFTGA

Registrácia bola spustená 1. marca. Pre prihlásenie sa slúži tento ---> ON-LINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR