05.03.2020

30. a 31. JANUÁR 2017 = REGIONÁLNE STRETNUTIA SPRIEVODCOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu tradične prináša medzi sprievodcov v regiónoch informácie o tom čo je nové - čo sa udialo a čo sa chystá. V otvorenej diskusii tak spolu preberieme čo nás teší, trápi a ako veci robiť lepšie... tvára kalendárny rok sériou okrúhlych stolov so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.

Tak ako každoročne sa úvode roka tešíme na sériu okrúhlych stolov so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.
Regionálne stretnutia sprievodcov sa uskutočnia v týchto mestách a termínoch:

KOŠICE - 30. január 2017 (pondelok)
16:30 hod. - hotel CENTRUM - Južná trieda, Košice
VSTUP VOĽNÝ!


POPRAD - 31. január 2017
(utorok)
16:00 hod. - Hotel SATEL - Mnoheľova 8, Poprad
VSTUP VOĽNÝ!

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI