25.09.2022

29. SEPTEMBER - V BODE ZLOMU - SME PRIPRAVENÍ NA ZMENY V CR? (relácia z cyklu GUIDE CLUB profi)

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorého tohtoročné motto znie "PREHODNOTIŤ CESTOVNÝ RUCH", sme pripravili reláciu "V BODE ZLOMU".

Séria udalostí počas uplynulých rokov a mesiacov významne poznačila celý svet cestovného ruchu. Sme na zásadné zmeny ktoré priniesla doba pripravení? Ako ich zvládame? Na tieto, ako aj na mnohé iné principiálne otázky týkajúce sa CR a našej profesie sa pokúsime hľadať odpovede počas tohto on-linu.