05.03.2020

21. OKTÓBER - SEMINÁR: Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Levice

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už tradične trvalo zapája do podporných a osvetových programov na podporu rozvoja cestovného ruchu.

Odborný seminár venovaný téme Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Levice sa pod záštitou primátora mesta Levice bude konať v stredu 21. októbra od 9:00 hod. v priestoroch Business Hotel Astrum Laus v Leviciach.
V rámci odborného programu vystúpia mimo iných zástupcovia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, Inovačného centrum cestovného ruchu, časopisu Cestovateľ...
SSSCR budú na podujatí zastupovať Ing. Vladimír Královič a predseda SSSCR Mgr. Marián Bilačič.