05.03.2020

21. február - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sme sa rozhodli osláviť prácou...

...a pozvali sme teda obyvateľov Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice
a Prešova do ulíc. Obdobné podujatie sa doteraz na Slovensku ešte nikdy nekonalo. Keď pred 3 rokmi po prvýkrát organizovali SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV v miliónovej Prahe prišlo na jeho preméru 50 záujemcov. Treba otvorene priznať nik z nás si netrúfol odhadnúť, čo naša výzva so Slovačou vôbec urobí, obzvlášť ak sme sa rozhodli usporiadať toto podujatie súbežne hneď až v štyroch mestách. Zvedavosť občas dopĺňali
aj obavy zo záujmu či nezáujmu širokej verejnosti.

V sobotu, 21. februára sa s úderom 14-tej hodiny ukázalo, že ani ten silný nepríjemne mrazivý vietor nedokázal odradiť v toto inak slnečné popoludnie stovky obyvateľov našich miest od pešej prechádzky.

BRATISLAVA - 340 návštevníkov
Celkovo sme vypravili 12 skupín (vrátane miniskupinky zahraničných návštevníkov Bratislavy v nemeckom a anglickom jazyku). Počas pešej prehliadky sa k skupinám spontánne pripájali v hojnej miere početní náhodní okoloidúci a tak je možné, že do cieľa s nami dorazilo viac ako 500 osôb.

BANSKÁ BYSTRICA - 28 návštevníkov
Celkovo sa do akcie zapojilo 7 sprievodcov, ktorí prezentovali krásy mesta pod Urpínom.

KOŠICE - 50 návštevníkov
Od budovy bývalej radnice na Hlavnej vyrazilo za známymi i neznámymi zákutiami metropole Východu celkovo 8 skupín.

PREŠOV - 35 návštevníkov
Do tajov centra dolného Šariša zasvätili záujemcov dve naše kolegyne.

Naše poďakovanie a uznanie patrí všetkým predstaviteľom samospráv miest, ktoré sa do akcie zapojili, za podporu myšlienky i touto formou podporiť pozitívny vzťah obyvateľov k svojmu mestu. Rovnako ďakujeme za nezištnú pomoc miestnym informačným strediskám pri organizácii tohto podujatia.
Absolútne uznanie a vďaka patrí všetkým našim kolegom sprievodcom, ktorí sa bez nároku na odmenu spontánne zapojili do tohto projektu.

ĎAKUJEME, bez Vás kolegyne a kolegovia by to nešlo!