05.03.2020

2018 = ROK PROFESIONALITY

8. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu vyhlásila rok 2018 za rok profesionality. Našim trvalým záujmom je zvyšovať kvalitu služieb ktoré poskytujú sprievodcovia cestovného ruchu. Kvalita nie je náhoda a tá sa nerodí len neustálym opakovaním danej činnosti. Dôležité sú aj inovácie a systematické rozširovanie vedomostí a zručností.

Tak ako aj po minulé, tak aj v tomto roku budeme naďalej pokračovať v doškoľovacích a vzdelávacích programoch pod hlavičkou Akadémia Janky Pätoprstej.
V minulom roku odštartoval doteraz najväčší projekt v histórii našej organizácie a to systém certifikácie sprievodcov - viac informácii priamo na webstránke certifikaciasprievodcov.sk