20.10.2020

20. OKTÓBER 2020 - ROKOVALI SME NA MINISTERSTVE DOPRAVY A VÝSTAVBY

SSSCR sa zúčastnila pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom sekcie CR Radúzom Dulom.

Ústrednou témou stretnutia bola schéma pomoci DOMÁCI CESTOVNÝ RUCH. ktorá bola Ministerstvom dopravy a výstavby predstavená 14. októbra 2020.
V rámci pracovného stretnutia sme diskutovali o technikáliach pomoci na konkrétnych príkladoch prepadu príjmov sprievodcov cestovného ruchu roku 2020.
Materiál má prerokovať vláda už na svojom stredajšom (21.október) zasadnutí.
Po ukončení legislatívneho procesu by výzva pre postihnuté subjekty mala nasledovať v novembri. Prvá fáza pomoci by sa zrealizovala do konca tohto roku.
Členov SSSCR budeme informovať priamo prostredníctvom členskej informácie.
Za SSSCR sa stretnutia zúčastnili predseda Marián Bilačič..