20.05.2020

20. MÁJ 2020 - ŠTARTUJE II. ETAPA PROJEKTU "REŠTART"

Neplánovaná „odstávka cestovného ruchu“ trvá už viac ako 2 mesiace. Aké sú vyhliadky na oživenie? Aj napriek avizovanému uvoľňovaniu reštrikčných opatrení a obmedzení nás čaká len mierne pozvoľné oživovanie. Prognózy sa zhodujú v tom, že prahové intenzity, ktoré je už možné považovať za skutočný cestovný „ruch“, sa v Strednej Európe podarí dosiahnuť najskôr až v apríli 2021... Iste sa pýtate: Ako plánujú sprievodcovia tento čas využiť?!"

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu práve dnes štartuje projekt REŠTART - II. ETAPA!

Celkovo má táto fáza 3 priority:

1/ ZDRAVOTNÝ PROTOKOL
Je dvojcestný materiál ktorý vymedzí základné hygienicko-technické zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

2/ CERTIFIKÁCIA
Je súčasťou projektu KVALITA a KVALIFIKÁCIA. Certifikácia pomôže objednávateľom a klientom lepšie sa zorientovať a samotným sprievodcom prinesie lepšie možnosti ako sa odprezentovať.

3/ NÁVRAT KU KONTAKTNÝM PODUJATIAM V OBDOBÍ JÚN-OKTÓBER 2020
Popri online prednáškach ktoré bežia v 14-dňovom takte sa vraciame k plánovaným terénnym cvičeniam. Jednodenné akcie, ktoré nebolo možné z známych dôvodov realizovať zaradíme na najbližšie termíny. Viacdenné akcie (Moravské Slovácko, Košice-Zemplín...) sú presunuté na jeseň 2020.