05.03.2020

19. NOVEMBER: VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR - VÝZVA PRE OHLÁSENIE VLASTNEJ KANDIDATÚRY a ZASIELANIE NÁVRHOV (iných osôb) ZA KANDIDÁTOV

Počas 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 19. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revízne komisie na obdobie rokov 2015-2017.

Právom každého člena Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu vyplývajúcim priamo zo Stanov SSSCR je v rámci volieb do orgánov možnosť:
- VOLIŤ
- OSOBNE KANDIDOVAŤ
- NAVRHNÚŤ ZA KANDIDÁTA INÚ OSOBU.

Sme profesijné združenie ktoré je otvorené pre všetkých našich členov a preto Predsedníctvo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu touto cestou vyzýva kolegov/kolegyne, ktorí/é majú záujem osobne prispievať k napredovaniu SSSCR, aby svoj zámer aktívne sa spolupodieľať na práci v štruktúrach SSSCR prejavili ohlásením vlastnej kandidatúry.
Rovnako oceníme aj ak nám zašlete návrhy na kandidátov o ktorých ste presvedčení, že by mohli byť pre našu organizáciu prínosom


UZÁVIERKA KANDIDATÚR:
je pre
- doručenie mailom 12. november 2015 o 23:59:59
- dobeh pošty s poštovým razítkom 12.november 2015 je limitovaný do pondelka 16. novembra

Formuláre nájdete tu:
OHLÁSENIE KANDIDATÚRY - VLASTNÁ OSOBA (7. KONFERENCIA SSSCR).pdf
NÁVRH KANDIDATÚRY - INÁ OSOBA (7. KONFERENCIA SSSCR).pdf