05.03.2020

18. MAREC: DOPLNKOVÉ VOĽBY PREDSEDU SSSCR - ZOZNAM KANDIDÁTOV

Na základe rozhodnutia Jesenného stretnutia SSSCR, konaného 11. novembra 2014, bude miesto najbližšieho pravidelného Jarného stretnutia SSSCR zvolaná Mimoriadna konferencia SSSCR počas ktorej sa budú konať doplnkové voľby predsedu SSSCR.

Do doplnkových volieb predsedu SSSCR nebola zaslaná žiadna vlastná kandidatúra - boli doručené len tri návrhy kandidatúry inej osoby.
Na funkciu predsedu Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) v doplnkových voľbách pre obdobie marec 2015 až november 2015, boli do termínu uzávierky ktorou bola polnoc 10. marca 2015, doručené tieto návrhy kandidatúry:

.

ZA KANDIDÁTOV NA PREDSEDU SSSCR BOLI NAVRHNUTÍ:

(v abecednom poradí):

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD. - kandidatúru neprijal = NEKANDIDUJE

Mgr. Marián BILAČIČ - kandidatúru prijal = KANDIDUJE

Miroslav CSONGA - kandidatúru prijal = KANDIDUJE

V doplnkových voľbách predsedu sa teda predstavia dvaja kandidáti.


POZNÁMKA:
Počet kandidátov nemusí byť konečný, pretože je potrebné počkať ešte na dobeh pošty - tj. eventuálne na tie vlastné kandidatúry a návrhy kandidatúry inej osoby, ktoré boli odoslané poštou a budú doručené s dátumom odoslania prezenčného razítka 10. marec 2015