05.03.2020

18. MAREC 2015: MIMORIADNA KONFERENCIA SSSCR

Na základe rozhodnutia Jesenného stretnutia SSSCR, konaného 11. novembra 2014, bude miesto najbližšieho pravidelného Jarného stretnutia SSSCR zvolaná Mimoriadna konferencia SSSCR počas ktorej sa budú konať doplnkové voľby predsedu SSSCR.

Predsedníctvo SSSCR na svojom februárovom zasadnutí určilo termín konania Mimoriadnej konferencie SSSCR a to:

STREDA, 18. MAREC 2015 o 17:00 hod.
ZICHYHO PALÁC, BRATISLAVA - HUDOBNÝ SALÓNIK

Počas konania Mimoriadnej konferencie sa budú konať doplnkové voľby predsedu SSSCR. Predseda SSSCR Mgr. Pavel Šimove rezignoval na svoju funkciu koncom novembra 2014. Vedením SSSCR do doby zvolenia nového predsedu počas Mimoriadnej konferencie bol poverený Ing. arch. Juraj Berdis.