12.09.2020

16/09 2020 ZHROMAŽDENIE NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa pripojila k iniciatíve Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska. Spoločne s predstaviteľmi iných profesijných združení cestovného ruchu sa zúčastníme na zhromaždení ktorého cieľom je upozorniť na ťažkú situáciu v ktorej sa od marca nachádzame

Svojou účasťou pripájame náš hlas k kolegom z iných odvetví branže a mienime
1/ pripomenúť najvyšším predstaviteľom nášho štátu v akej neľahkej situácii sa už od marca nachádzame
2/ vyzvať k prijatiu efektívnych opatrení a adresnej pomoci štátu pre najviac zasiahnuté odvetvia cestovného ruchu.
3/ vyjadriť názor že slovenský cestovný ruch, ak má obstáť v tvrdej konkurencii, potrebuje celkovú a zásadnú zmenu prístupu politických spičiek a exekutívy k svojmu ďalšiemu fungovaniu