16.09.2022

16. SEPTEMBER - PRIPOMÍNAME SI NEDOŽITÉ 60. NARODENINY Dr. JANKY PäTOPRSTEJ

Naša vzácna drahá kolegyňa, Dr. Janka Pätoprstá by dnes oslavovala "šesťdesiatku". Žiaľ náhle nás opustila potom čo jej zlyhalo srdiečko priamo počas sprevádzania turistov 8. apríla 2016 . Veľmi nám chýbajú jej vedomosti a skúsenosti, no predovšetkým jej nekonečná láskavosť
a dobrota s ktorou nás všetkých vedela tak úžasne spájať.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravila podujatie ktorým si pripomenieme a uctíme jednu z najväčších československých sprievodcovských osobností prelomu 20. a 21. storočia.
22. septembra o 19:00 hodine usporiadame ZOOM-ový SPRIEVODCOVSKÝ MLYN - ŠPECIÁL - SLNEČNICE PRE JANKU
Touto kolektívnou spomienkou si pripomenieme nedožité 60. narodeniny našej vzácnej kolegyne Dr. Janky Pätoprstej
Podujatie je otvorené pre širokú sprievodcovskú i laickú verejnosť.

SPRIEVODCOVSKÝ MLYN špeciál - SLNEČNICE PRE JANKU
LINK: https://us02web.zoom.us/j/87498554357?pwd=SDM0V3R4TzhZVzdUQUphNmNpQXU1QT09