30.01.2023

15. FEBRUÁR - ODBORNÝ SEMINÁR: PREHODNOŤME CESTOVNÝ RUCH-ZREGENERUJME NAŠE POVOLANIE!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu onedlho oslávi 20. výročie svojho vzniku. Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov, ktorý tradične pripadá na 21. februára sme pripravili odborný seminár venovaný aktuálnym témam.

Pozrieme sa na veci v plnom kontexte s filozofiou Svetovej organizácie cestovného ruchu UN-WTO a jej témou PREHODNOŤME CESTOVNÝ RUCH a výzvou Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov WFTGA: ZREGENERUJME NAŠE POVOLANIE!

Otvárame priestor pre rôzne témy , tézy a názory = očakávame zaujímavé postoje a riešenia.

Odborný seminár sa uskutoční v stredu 15. februára 2023 o 9:30 hodine v hoteli TATRA v Bratislave

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

TOTO PODUJATIE JE URČENÉ ODBORNEJ VEREJNOSTI!
POČET MIEST JE OBMEDZENÝ - MIESTO SI MôŽETE REZERVOVAŤ KLIKNUTÍM NA TENTO LINK

ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA

09:00 začiatok registrácie účastníkov
09:30-09:45 úvodné slovo predsedu SSSCR
09.45-11:00 panel 1 - KOMPLEXNÝ POHĽAD NA PROFESIU SPRIEVODCA CR
11:00-11:30 prestávka
11:30-12:45 panel 2 - SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU