05.03.2020

14.-16. NOVEMBER = POZVÁNKA DO ZVOLENA

Podujatia - školenia spolufinancované fondami EÚ na tému TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA A JEJ UPLATNENIE PRI ROZVOJI VIDIEKA A VIDIECKEHO CR sa zúčastnilo 6 členov SSSCR

Program školenia
Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu

Zvolen 14. - 16. novembra 2007

miesto konania: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen Lesnícke a drevárske múzeum, Nám SNP 35, Zvolen

Program školenia:
streda 14. novembra 2007

9:30 - 10:00 Prezentácia
10:00 - 12:00 Vidiecky cestovný ruch, základné pojmy, Prof. Ing. P. Patúš, CSc.
12:00 - 13:00 Súčasný stav vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku a možnosti jeho rozvoja, Prof. Ing. P. Patúš, CSc.
13:00 - 14:00 Obedná prestávka
14:00 - 16:00 Regionálna história a ochrana pamiatok, Mgr. Ľ. Miľanová
16:00 - 18:00 Ľudová kultúra regiónu - hmotná kultúra, spoločenská kultúra a folklór, PhDr. K. Koštialová
18: 00 - 19:00 Tradičné techniky opracovania dreva, Ing. M. Rošková

štvrtok 15. novembra 2007

8:00 - 9:00 Tradičné techniky opracovania dreva, Ing. M. Rošková
9:00 - 11:00 Drevo a drevené výrobky v systéme tradičnej ľudovej kultúry, PhDr. M. Mešša
11:00 - 13:00 Textil a odev v systéme tradičnej ľudovej kultúry, PhDr. A. Gazdíková
13:00 - 14:00 Obedná prestávka
14:00 - 16:00 Tradičné textilné techniky, PhDr. A. Gazdíková
16.00 - 18:00 Uplatnenie tradičných výrobkov v súčasnej dizajnérskej tvorbe, akad. soch. M. Huba
18:00 - 19:00 Informatívny test

piatok 16. novembra 2007

08:00 - 15:00 Exkurzia - predbežná trasa:
Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum - stále výstavy:
Rezbárstvo a Stromy našich lesov
Zvolen - ZSŠ drevárska - výroba hudobných nástrojov, rezbárstvo
Sucháň - organizovanie čipkárskych podujatí, rezbárstvo
Zaježová - samozásobiteľské hospodárstvo
Detva- výšivkárstvo

Školenie je akreditované ministerstvom školstva SR. Účastníci obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.