05.03.2020

12. NOVEMBER 2018 = JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Tradičné Jesenné stretnutie sprievodcov SSSCR sa bude konať 12. novembra v Bratislave.

Správa sa pripravuje.