12.05.2020

12. MÁJ - PREBEHLO ROKOVANIE NA MINISTERSTVE DOPRAVY

Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Radúz Dula prijal zástupcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu

Na pracovnom stretnutí sme za SSSCR a zoskupenie podnikateľov pôsobiacich v aktícvnom zahraničnom cestovnom ruchu otvorili viaceré závažné témy. Zároveň sme predložili návrhy riešení "Covid" a návrhy na opatrenia pre reštart cestovného ruchu na obdobie rokov 2020-2021. SSSCR zastupovali predseda Marián Bilačič, a obaja podpredsedovia Petra Kasanová a Juraj Berdis.