08.02.2021

10. FEBRUÁR 2021 - KOLO, KOLO MLYNSKÉ... (alias MLYN - na Covidí spôsob)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu do programu zimných podujatí zaradila operatívne tradičné podujatie v netradičnom formáte

PREČO MLYN?
Témy znalí vedia, že tradíciu neformálnych stretnutí sprievodcov (nezdružených ako aj združených v SSSCR) uprostred zimy založila naša vzácna kolegyňa Janka Pätoprstá. Jej voľba podniku pre prvý ročník padla na bratislavskú reštauráciu MLYN (na Starej Prievozskej ceste).

Tak vznikol názov... "MLYN" medzičasom vystriedal viacero adries, až napokon zakotvil v populárnej reštaurácii U DEDA na Štrkovci.

SSSCR srdečne pozýva na tradične-netradičný MLYN 2021 on-line PODUJATIE OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH SPRIEVODCOV.

Štartujeme: v stredu 10. februára o 17:30 hodine na ZOOMovej platforme

VSTUP VOĽNÝ (jeden klik stačí na cestu do Mlyna rovno z Vašej obývačky)!

STOLY SME REZERVOVALI (ÚTRATA ako vždy NA VLASTNÝ ÚČET). VERÍME, ŽE TENTO ON-LINE DÁME SPOLOČNE.

Registrácia mailom na news@touristguides.sk
- link zašleme v deň konania podujatia . Tešíme sa spoločné stretnutie.

Necháme sa prekvapiť ČO VŠETKO SA NAPOKON ZOMELIE!