05.03.2020

10. APRÍL - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Tradičné Jarné stretnutie sprievodcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v stredu 10. apríla 2019 v Bratislave.

Jarné stretnutie sprievodcov (JaSS) Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu pri príležitosti XVI. výročia vzniku SSSCR sa bude konať

KEDY? streda, 10. apríla 2019
KDE? Zichyho palác
Bratislava

VSTUP LEN PRE ČLENOV SSSCR

PROGRAM

16:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

16:30 OTVORENIE

- VYSTÚPENIE HOSTÍ
- INFORMÁCIE O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ (november 2018 - marec 2019)
- NOVÉ PROJEKTY SSSCR
- PLÁNOVANÉ AKTIVITY SSSCR (apríl 2019 - január 2020)
- ČO NOVÉ NA WEBE
18:30 UKONČENIE

Poznámka:PODUJATIU PREDCHÁDZA TERÉNNE CVIČENIE - MORAVSKÉ POLE 2

Tešíme sa na stretnutie s Vami a podnetnú diskusiu