CONTACT:

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
Slovak touristguides association

Zálužická 23
82101 Bratislava
SLOVAKIA

Reg. Nr: 30794170
TAX Nr: 2021756572
VAT-TAX Nr: SK2021756572

Phone - mobil GSM: +421 905 231 292
e-mail: info@touristguides.sk

BANK:
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s.
Account Nr: 4025 207 217/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 2520 7217
BIC: CEKOSKBX