Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BALOUN Ján, Dr.
Číslo člena R - 0018
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  German - nemecky
  Russian - rusky
  Polish - poľsky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie: doctor / lekár
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca Bratislava od roku 1992
Vydal No: 644 Magistrát Bratislava v roku 1992
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný od roku 2014
Vydal GZ:BMWFJ-37.400/0020-I/5a/2014BMWFW Wien v roku 2014