Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: MARECOVÁ Viera, Mgr.
Číslo člena R - 0076
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Russian - rusky
  Polish - poľsky
Bydlisko
Obec: Nový Smokovec
Okres: Poprad
Kontakt
+421-905-583425
guideviera@gmail.com
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1992
Vydal No: 24/25/03/92/05 EVA Bratislava v roku 2005
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný od roku 2014
Vydal BMWFW-37.400/0001-I/5a/2016 v roku 2016
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina ENGLISH SPEAKING COUNTRIES/ANGLICKY HOVORIACE KRAJINY prax 8 years/rokov
tourist guide / sprievodca cestovného ruchu  
Krajina POLAND / POĽSKO prax 25 years/rokov
tourist guide / sprievodca cestovného ruchu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 25 years/rokov
art and architecture tours / študijné zájazdy  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 13 years/rokov
jewish heritage / židovské pamiatky  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 13 years/rokov
hiking / pešia turistika  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 25 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 25 years/rokov
AUSTRIA / RAKÚSKO - licenced guide/autorizovaný  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 13 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 1 year/rok
AUSTRIA / RAKÚSKO - licenced guide/autorizovaný  
Krajina AUSTRIA (Vienna) / RAKÚSKO (Viedeň) prax 5 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: POVAŽIE región
spa/kúpele PIEŠŤANY and surroundings/a okolie
WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
TURIEC región
ORAVA región
LOW TATRAS / NÍZKE TATRY
MALÁ FATRA
LIPTOV región
SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
EASTERN SLOVAKIA / VÝCHODNÉ SLOVENSKO
GEMER región
SPIŠ región
city/mesto KOŠICE
ŠARIŠ región
ZEMPLÍN región
CENTRAL SLOVAKIA / STREDNÉ SLOVENSKO
wooden churches in Slovakia / drevené kostolíky Slovensko
mining cities in Slovakia / banské mestá Slovensko
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: AUSTRIA / RAKÚSKO
HUNGARY / MAĎARSKO
CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
POLAND/POĽSKO (Zakopane,Krakow,Oświęcim,Czenstochowa,Poznan,Wroclaw)
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,