Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HOZÁKOVÁ Renáta, Mgr.
Číslo člena R-0471
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Italian - taliansky
Bydlisko
Obec: Veľké Zálužie
Okres: Nitra
Kontakt
rhozakova@gmail.com
Civilné povolanie: --/--
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2011
Vydal No: 12/30/11/94/2011 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava v roku 2011