Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BEHÚŇ Martin, PhDr.
Číslo člena R-0488
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Košice
Okres: Košice
Kontakt
+421-907-638 579
behunmartin@gmail.com
  Civilné povolanie: --/--
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2015
Vydal No: No:194/2015/TT VAJAK Trenčín v roku 2015
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 3 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: city/mesto KOŠICE
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto KOŠICE
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,