Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BUBLÍK Juraj
Číslo člena R-0489
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  German - nemecky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Štrbské Pleso
Okres: Poprad
Kontakt
+421-905-155 068
juraj.bublik@gmail.com
  Civilné povolanie: --/--
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2017
Vydal No: 28/2017/ZA Súkromná obchodná akadémia Žilina v roku 2017
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 5 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SPIŠ and/a PIENINY - región
SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SPIŠ and/a PIENINY - región
SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,