Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BIRČÁK Alexander, RNDr.
Číslo člena R-0467
Jazykové znalosti:   Russian - rusky
  German - nemecky
  English - anglicky
  Czech - česky
Bydlisko
Obec: Kežmarok
Okres: Kežmarok
Kontakt
+421-904-864 912
albisa@nextra.sk
  http://showkk.webnode.sk
  Civilné povolanie: --/--
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2007
Vydal No: 224/2007 Inštitút vzdelávania Košice v roku 2007
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide / sprievodca cestovného ruchu  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 11 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 11 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina POLAND / POĽSKO prax 11 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 11 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 11 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
POLAND / POĽSKO
HUNGARY / MAĎARSKO
AUSTRIA / RAKÚSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,