Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BUJNOVSKÁ Hana, RNDr.
Číslo člena R-0456
Jazykové znalosti:   German - nemecky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-907-036 127
bujnovska87@gmail.com
  Civilné povolanie: teacher / učiteľ
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2017
Vydal No: EUBA 2017/17 Ekonomická univerzita Bratislava v roku 2017
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 1 year/rok
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
ČASOVÉ MOŽNOSTI
počas prázdnin,