Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HOSCHEKOVÁ Ingrid, PhDr.
Číslo člena R-0452
Jazykové znalosti:   Japanese - japonsky
  English - anglicky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-903-341 251
ihoschekova@gmail.com, ihoschekova@yahoo.co.uk
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 1999
Vydal No: 78/2006 BKIS Bratislava v roku 2006
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 17 years/rokov
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 17 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
city/mesto BRATISLAVA and surroundings / a okolie
city/mesto BRATISLAVA
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,