Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HORNÍKOVÁ Mária, Mgr.
Číslo člena R-0442
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  German - nemecky
Bydlisko
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Kontakt
+421-903-453 556
majenka@gmail.com
  http://www.tvoritko.sk
  axynko
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2004
Vydal No: 1148 MISTRÁL Bratislava v roku 2004
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný od roku 2016
Vydal No: GZ: 37.400/0001-I/5a/2016 v roku 2016
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 3 years/rokov
tourist guide / sprievodca cestovného ruchu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 3 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 3 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 3 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina GERMANY / NEMECKO prax 3 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
DOMESTIC (DCR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: AUSTRIA / RAKÚSKO
CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
HUNGARY / MAĎARSKO
GERMANY / NEMECKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,