Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: HANÁKOVÁ Katarína
Číslo člena R-0435
Jazykové znalosti:   English - anglicky
Bydlisko
Obec: Hrnčiarovce nad Parnou
Okres: Trnava
Kontakt
+421-915-737 712
katka7002@gmail.com
  Civilné povolanie: travel agency officer / referent CK
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2015
Vydal No: J/006/2015 DespaD s.r.o. Nitra v roku 2015
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina POLAND / POĽSKO prax 4 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA prax 4 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina HUNGARY / MAĎARSKO prax 4 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 4 years/roky
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 4 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
city/mesto BRATISLAVA
city/mesto TRNAVA
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
LOW TATRAS / NÍZKE TATRY
DOMESTIC (DCR) Región: city/mesto BRATISLAVA
WESTERN SLOVAKIA / ZÁPADNÉ SLOVENSKO
HIGH TATRAS / VYSOKÉ TATRY
city/mesto TRNAVA
LOW TATRAS / NÍZKE TATRY
OUTGOING (PCR) Krajina: AUSTRIA / RAKÚSKO
CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
HUNGARY / MAĎARSKO
POLAND / POĽSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,