Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BARTOVIČOVÁ Katarína, Mgr.
Číslo člena R-0413
Jazykové znalosti:   Dutch - holandsky
  English - anglicky
Bydlisko
Obec: Zeleneč
Okres: Trnava
Kontakt
+421-903-269 222
kbartovicova@gmail.com
  Civilné povolanie: financial accountant specialist / finančný účtovník špecialista
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2015
Vydal No: 2015/6 Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2015
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina BALTICUM COUNTRIES / POBALTIE prax 2 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina SPAIN / ŠPANIELSKO (Barcelona) prax 2 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina AUSTRIA / RAKÚSKO prax 2 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina POLAND / POĽSKO prax 2 years/roky
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 2 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina NETHERLANDS / HOLANDSKO prax 2 years/roky
OUTGOING (PCR) Krajina: AUSTRIA / RAKÚSKO
CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
NETHERLANDS / HOLANDSKO
POLAND / POĽSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
počas víkendov, príležitostne,