Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: BAČÍK Peter, Mgr.
Číslo člena R-0355
Jazykové znalosti:   English - anglicky
  Russian - rusky
Bydlisko
Obec: Vranov nad Topľou
Okres: Vranov nad Topľou
Kontakt
+421-57-443 11 30
+421-905-443 321
  bacik@ckprima.sk
  http://www.ckprima.sk
  Civilné povolanie: manager / manažér
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca CR SR od roku 2010
Vydal No: 326/2010 Inštitút vzdelávania Košice v roku 2010
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 3 years/roky
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina ITALY / TALIANSKO prax 3 years/roky
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: ZEMPLÍN región
DOMESTIC (DCR) Región: ZEMPLÍN región
OUTGOING (PCR) Krajina: ITALY / TALIANSKO
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,